Ayurveda är sedan 6000 år ett fullständigt heltäckande system för naturlig hälsa.
Allting har sin givna och naturliga plats i den ofantligt stora ayurvediska referensramen alltifrån det mest konkreta/jordnära till det mest abstrakta/subtila.
Inom ayurveda betraktas kropp och själ som olika aspekter av samma grundläggande enhet, inte som något som kan skiljas åt.

Allt som sker i form av tankar och känslor har en fysisk motsvarighet någonstans i kroppen.